WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
PMEGP Loan કેવી રીત લેવી 2023 ? -

PMEGP Loan કેવી રીત લેવી 2023 ?


PMEGP Loan :- પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના (PMEGP) સરકારની શ્રેષ્ઠ યોજનાઓમાંથી એક છે, જે ભારતીય નાગરિકોને ઉદ્યોગમાં આપત્તિઓને સમાધાન માટે વિત્તીય મદદ આપે છે. આ યોજનાની મદદથી આપ સ્વંતંત્રપણું મેળવી શકો છો અને ઉદ્યોગમાં વ્યાપાર શરૂ કરી શકો છો.

આ લોનને મેળવવા માટે, તમે ખૂબ સરળ પ્રક્રિયા અનુસરી શકો છો. અહીં છે પ્રમુખ પ્રક્રિયા:

  1. પ્રથમગામી લોકો માટે કેવી રીતે લોન મેળવવું તે સમજી રહ્યા છો. તેમને સમયસર માહિતી મેળવવાની માટે આપના નજીકના પ્રકારના પ્રધાનમંત્રી રોજગાર કેન્દ્રને (પીએમઈજીપી સંપર્ક વિગતો) સંપર્ક કરો.
  2. આપના સ્થાનિક પીએમઈજીપી કેન્દ્રને જોવા માટે, આપ સરકારી વેબસાઇટ https://www.kviconline.gov.in/ પર મૂકશો. આપને પીએમઈજીપી લોન યોજના વિશે વધુ માહિતી મળશે અને તેમની અરજીની પ્રક્રિયા સમજાઈ જશે.
ટેલેગ્રામ ગ્રુપ (98k) Join Now
વોટ્સએપ ગ્રુપ (527 Mem) Join Now

આધાર પર એક માઉન્ટેનસ લોન લેવાના લોકો માટે એમાંથી કેટલાક આવશ્યક કદમો છે. આવશ્યક હોય તો, આપને આરંભિક સહાય મળશે જે તમને એપ્લિકેશન પ્રક્રિયાની માહિતી અને આપત્તિઓની સમાધાન માટે મદદ કરી શકે છે.

PMEGP લોન શું છે ?

PMEGP લોન, પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના (Prime Minister’s Employment Generation Programme) અને ખાતરી સંગ્રાહકની મદદથી વિત્તીય મદદથી વ્યાપાર અથવા ઉદ્યોગનું શરૂઆતિક વિકાસ પ્રાપ્ત કરવાનું એક યોજના છે. આ યોજનાના દ્વારા, સરકાર વ્યક્તિઓને ઋણ મેળવવા માટે આર્થિક મદદ આપે છે અને અનેક ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોને પ્રારંભ કરવાની સામર્થ્ય મળે છે.

Loan PMEGP લેવાથી શું ફાયદા થાય

PMEGP લોન લેવાથી તમને આવેદન કરવામાં આવેલા પ્રમુખ ફાયદાઓ છે. પ્રથમ, આપ આર્થિક મદદ મેળવી શકો છો જે તમારા ઉદ્યોગ અથવા વ્યવસાયને વધારે મોટાઈ આપી શકે છે. દ્વિતીય, તમને ઋણ પ્રાપ્ત કરવામાં આસાની થાય છે કારણકે યોજનાની સંચાલન સંસ્થા તમને માર્ગદર્શન આપે છે અને માર્ગને પૂર્ણ કરે છે. ત્રીજો, આ યોજનાએ આપને સરકારની સહાય આપી છે અને આપના વ્યાપારને વિકાસ કરવામાં મદદ કરે છે. આ રીતે, PMEGP લોન આપીને આપ આપના ઉદ્યોગને પ્રારંભ કરી માન્યતા અને આર્થિક સ્વાવલંબીતા મેળવી શકો છો.

PMEGP લોન માટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ { Document } જરૂર હોય છે ?

PMEGP લોન માટે આવશ્યક ડોક્યુમેન્ટ્સ નીચે આપેલા છે:

  1. આવેદન ફોર્મ: PMEGP લોનની મૂળ અરજી ફોર્મ, જેને તમે પીએમઈજીપી પોર્ટાલની વેબસાઇટથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
  2. ઉદ્યોગની માહિતી: તમારા પ્રસ્તાવિત ઉદ્યોગ અથવા વ્યવસાય વિશેની સંપૂર્ણ માહિતીની એકમી અર્થે, તમારી ઉદ્યોગની પરિચય, ઉદ્યોગનો ધોરણ, માલિકી, અમલીને આવક વગેરે.
  3. વ્યક્તિગત આધાર પ્રમાણપત્ર (Aadhaar Card): તમારા આધાર કાર્ડનું કૉપી.
  4. સંગઠનની આધાર પ્રમાણપત્ર (જેમાં જરૂર હોય તેવું): યદિ તમે કોઈ સંગઠન અથવા સંઘ વચ્ચે કામ કરો છો તો તમારા સંગઠનની આધાર કાર્ડનું કૉપી.
  5. બેંક ખાતા વિગતો: તમારી વ્યક્તિગત અથવા સંગઠનનો બેંક ખાતા નંબર, ખાતાધારકનું નામ, બેંકનું નામ, બ્રાન્ચનું નામ, બ્રાન્ચનું સરકારી એનામેન્ટ નંબર વગેરે.
  6. પ્રમાણીકૃત નકલી પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો: તમારી સાથે સંબંધિત ફોટોની એક નકલી, જેને આકારમાં પાસપોર્ટના ફોર્મેટમાં હોવી જોઈએ.
  7. બેંકની સરકારી રચનાની દાખલા: તમારા બેંકને તમારી વ્યક્તિગત ક્રેડિટ સ્કોર [ Credit score ] અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર જેવી માહિતી આપવી જોઈએ.

જો સુધારો અથવા વધુ વિગતો જરૂર હોય, તો સરકારી વેબસાઇટ અથવા તમારે નેરવાઈંટ બેંકમાં માહિતી મેળવી શકો છો. મુદ્દાઓ અને દસ્તાવેજીઓની પુષ્ટિ મેળવે પછી, તમારી અરજીને સંપૂર્ણ કરવામાં સફળતા મળશે.

PMEGP loan માટે હેલ્પ લાઈન

PMEGP લોન માટેની હેલ્પલાઇન તમને આવેદનની પ્રક્રિયા, ડોક્યુમેન્ટેશન, અને સંચાલકોની માર્ગદર્શન આપે છે. તમે PMEGP વેબસાઇટ પર હેલ્પલાઇન નંબરને કૉન્ટેક્ટ કરી શકો છો અથવા સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન માટેની ઓફિસ સંપર્ક કરી શકો છો. તેમની ટીમ તમારી પ્રશ્નોને સમાધાન કરી શકે છે અને આવેદનની પ્રક્રિયામાં તમને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

Conclusion

PMEGP લોન તમને નવી ઉદ્યોગની શરૂઆત માટે આવકારી આપે છે. તેના માધ્યમથી, તમે આપને ઉદ્યોગમાં સ્વતંત્ર થવાની અને રોજગારને પુનઃસ્થાપિત કરવાની સૌથી સંભાવિત માર્ગ આપે છે. પ્રક્રિયા સરળ છે અને પ્રદાન કરેલ લોનની મુદ્દત 3 થી 7 વર્ષે છે. તમારે મોટાં સ્વરૂપમાં વ્યવસાયને ચલાવવાની સૌથી સારી માહિતી અને આર્થિક સહાય મળી શકે છે. આ લોનનો ઉપયોગ કરીને તમે આપની પ્રાથમિકતાઓને પૂરી કરી અને આર્થિક આદાન-પ્રદાનમાં સ્વાધીનતા અને સામર્થ્ય વધારવા મદદ મળી શકે છે.

Also Read :-

FAQ

PMEGP લોન શું છે?
PMEGP લોન એ પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના દ્વારા પ્રદાન થતો છે, જેની મદદથી સ્વયંપ્રેરણા માટેની ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં આવે છે.

PMEGP લોન માટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટો જરૂરી છે?
ડોક્યુમેન્ટેશન માટે આપેલી જરૂરી દસ્તાવેજીઓ આધાર કાર્ડ, સંગઠનની રજીસ્ટ્રેશન નંબર, પેન કાર્ડ, બેંક ખાતા વિગતો, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, બેંકની સરકારી રચનાની દાખલા માંગવામાં આવે છે.

PMEGP લોનને કેવી રીતે લેવી?
PMEGP લોન માટે તમારે PMEGP યોજનાની વેબસાઇટને મુજબ ઓનલાઇન અરજી કરવી પડશે. સંસ્થા તમને આવકારી પરીક્ષા અને દસ્તાવેજીઓની પુષ્ટિ કરશે.

PMEGP લોનને લેવાથી કેવા ફાયદા થાય?
PMEGP લોનથી તમે ઉદ્યોગમાં સ્વતંત્ર થવાની અને રોજગારને પુનઃસ્થાપિત કરવાની સૌથી સંભાવિત માર્ગ મળે છે. આર્થિક સહાય, આધુનિક સવારીનું સ્વામીનારાયણ યોજનાનું લાભ, સંચાલકોની માર્ગદર્શન, સરકારી સહાય અને પ્રશિક્ષણમાં સુવિધાઓ મળી શકે છે.

લોન ( Loan ) લેવા માટે ★ Click Here
પૈસા( Money ) કમાવા માટે ★ Click Here
લોન યોજના ★ Click Here
App માટે ★ Click Here
હોમ પેજ ★ Click Here

Hey, My Name is Paresh Thakor From Banaskatha, Gujarat & I Have Been Blogging Since 2 Years Ago. I Have 75+ Websites Which I Manage by Myself.

Leave a Comment