WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
RBI Assistant Notification 2023 -

RBI Assistant Notification 2023

RBI એસિસ્ટન્ટ નોટિફિકેશન 2023: એપ્લિકેશન આપવાનો તમારો માર્ગ

આવક આવ્યો છે વર્ષ 2023 માં રેઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એસિસ્ટન્ટ નોટિફિકેશન, જેમણે 450 એસિસ્ટન્ટ પદોની ભરતી માટે યોગ્ય ઉમેદવારોથી આવ્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ અવસરોનો ઉપયોગ કરવા માટે આપની યોગ્યતા અને અપેક્ષાઓને મળવાનો અને ઉપર ઉતરવાનો માર્ગ છે.

RBI એસિસ્ટન્ટ નોટિફિકેશન 2023 ની પરિચય

RBI ને વર્ષ 2023 માં એસિસ્ટન્ટ નોટિફિકેશન ઘોષિત કર્યો છે, જે 450 એસિસ્ટન્ટ પદોની ભરતી માટે હોય છે. આ મનમોહક અવકાશ યોગ્ય ઉમેદવારો માટે રેઝનામું ખોલે છે. આ ચોયસિંગ પ્રક્રિયામાં પ્રારંભિક અને મુખ્ય પરીક્ષાની બે ચરણની એક જ નેશનલ કંપિટિટિવ પરીક્ષા, પછી ભાષા માહીતીનું પરીક્ષણ (LPT) શામેલ થશે.

મુખ્ય વિગતો એક નજરમાં

 • સંસ્થા: રેઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)
 • પોસ્ટ: એસિસ્ટન્ટ
 • કુલ પોસ્ટ્સ: 450
 • એપ્લિકેશન મોડ: ઓનલાઇન
 • રજીસ્ટ્રેશન તારીખ: 13 સપ્ટેમ્બર થી 4 ઓક્ટોબર 2023
 • પસંદગી પ્રક્રિયા: પ્રીલિમ્સ, મુખ્ય પરીક્ષા, ભાષા માહીતી પરીક્ષણ
 • ઓફિશિયલ વેબસાઇટ: www.rbi.org.in

યોગ્યતા માપદંડો

આ અવકાશ માટે આપની યોગ્યતાની ખાસ માહિતી:

 • શિક્ષણ: એની કોઈ પણ વિશેષજ્ઞતા સાથે કોઈનાણે નોકરી મળ્યો છે તો, તેમની પાસ ક્લાસ (SC/ST/PwBD મુકાબલો પાસ ક્લાસ) સાથે 50% માંથી એક મન્નું બેચલરનું ડિગ્રી અને પીસી વર્ડ પ્રોસેસિંગનું પ્રાદર્શ્ય છે.
 • એક્ઝ-સેવા મેન કેટેગરી: આ કેટેગરીમાં પડતા ઉમેદવારોને ઓળખવામાં આવ્યો છે, અને તેમની પ્રાદર્શ્ય મુકાબલી મળ્યો છે, એવી અવશ્યક છે કે તેમને કમાણી મળી છે અથવા તેમની સરકારની માન્યતામાં પાસ કર્યો છે.
 • ભાષા પ્રાદર્શ્ય: વિશેષ ભર્તી કાર્યાલયમાં સ્થાનિક ભાષાને ભલે પરિપત્રને મુકાબલી મુકાબલે અથવા તેમની બિનબિન કરીને અર્થ, વાચવું, બોલવું અને સમજવું (ભાષાનો સરળ શ્રેષ્ઠ પ્રાદર્શ્ય છે).
 • ઉંમર મર્યાદા: આવકની ઉંમર 20 થી 28 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. જે ઉમેદવારો 02/09/1995 ની પહેલી અને 01/09/2003 ની પછીની જન્મનો છે (દર્યામાં સહ) તેમને માત્ર આવી ભરતીમાં આવતી જ છે (01‐09‐2023 તારીખ પર) અને ઉમેદવારોને પ્રાથમિક અને મુખ્ય પરીક્ષામાં એપ્લાય કરવાનું છે. આયુ રિલેક્સેશન રેઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા RBI એસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023 ની નિયમો માં લાગુ થવી છે.

એપ્લિકેશન ફીસ

 • જનરલ / ઓબીસી / ઈડબ્લ્યૂએસ: 450/-
 • એસસી / એસટી: 50/-

પરીક્ષાની ફી ચુકવવા માટે ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ, અથવા ઈ ચલાન મોડ દ્વારા ચુકવી શકાય છે.

RBI એસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સરળ અને સમૃદ્ધ છે:

 1. RBI ની આધિકારિક વેબસાઇટ પર જાઓ.
 2. “ઓનલાઇન અરજી” વિભાગ શોધો.
 3. સાચી વિગતોની સાથે અરજી ફોર્મ ભરો.
 4. તમારી કેટેગરી મુજબ આવશ્યક ચુકવવી.
 5. તમારી અરજી સબમિટ કરો.

અરજી કરવા પહેલી અને પરીક્ષા દ્વારા જીતવાની તૈયારી અને વિગતોનો ધ્યાન રાખો. તમારો RBI એસિસ્ટન્ટ બનવાનું આપનું અંકલ આવી મુક્ય શક્તિ છે. અરજી અને પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ માટે શ્રેષ્ઠ વિગતોની કાળજી ધરો! RBI સાથે તમારો ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરો અને રાષ્ટ્રની આર્થિક સ્થિતિમાં યોગદાન આપો.

સંકેતમાં, આ લેખ તમને RBI એસિસ્ટન્ટ નોટિફિકેશન 2023 વિશે બધી મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપે છે. ખોલો છો કે તમે યોગ્યતા માપદંડોનું પાલન કરો, સાચી રીતે તયારી કરો, અને સમય પર તમારી અરજી સબમિટ કરો. તમારો RBI સાથે કરિયર નું માર્ગ આવ્યો છે. શ્રેષ્ઠ પ્રારંભ મળો!

Hey, My Name is Paresh From , Gujarat & I Have Been Blogging Since 3 Years Ago. I Have Bulk Websites Which I Manage by Myself.

Leave a Comment

error: Content is protected !!