WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
Education Loan In Gujarati -

Education Loan In Gujarati

Education Loan શિક્ષણ લોન શું છે ?

What is an education loan?
Education Loan શિક્ષણ લોન :- શિક્ષણ લોન એક વિત્તીય સહાય છે જે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. શિક્ષણ લોન મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓને તેઓની શિક્ષા મહત્વની ખર્ચો પૂરી કરવાની મદદ કરે છે.

આમતોની બાબતો જોવા મળે તો શિક્ષણ લોન વિનાની શૈક્ષણિક સાધનસજ્જતાઓ મળી શકે છે, જેમાં સિલેબસ ખર્ચ, પુસ્તકો ખરીદી અને વિવિધ વિદ્યાર્થી શુલ્કો શામેલ છે. શિક્ષણ લોન લેનાર વિદ્યાર્થી પાછળ લોન સંભાળવાની ક્ષમતા હોય છે અને લોન નો ભારે સવારણ હોય છે.

Educational Study Loan Gujarat 2023 Highlight

 આર્ટિકલ નું નામ  શિક્ષણ લોન 
ભાષા  ગુજરાતી & English 
લોન સંસ્થા   ભારત સરકાર સંસ્થા 
મળવા પાત્ર લોન   Up To 10 લાખ 
હોમ પેજ  અહીં ક્લિક કરો 

શિક્ષણ લોન EMI શું છે ?

What is Education Loan EMI?

ટેલેગ્રામ ગ્રુપ (98k) Join Now
વોટ્સએપ ગ્રુપ (527 Mem) Join Now

શિક્ષણ લોન EMI એક નિશ્ચિત પરિમાણની માસિક ચુકવણી છે જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં પ્રવેશ કરવા માટે લેવામાં આવે છે. શિક્ષણ લોન ઈએમઆઈ નિશ્ચિત સમયમાં ચુકવવામાં આવે છે જે વિદ્યાર્થી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી પ્રતિમાસિક યોગ્ય ચુકવણી કરી શકે છે.

શિક્ષણ લોન ઈએમઆઈ રેટ વિવિધ બેંકો અને વિત્તીય સંસ્થાઓ પર આધારિત હોય છે. ઈએમઆઈ પરિમાણ વિદ્યાર્થીને ઉપલબ્ધ લોન અને વાર્ષિક વ્યાજ દર પર ભાર આપે છે. વિદ્યાર્થી કરતાં થોડી વારસામાં તેમની સમગ્ર લોન રકમ પૂરી કરવી પડે છે

Educational Study Loan Gujarat 2023 મા કોને લોન મળે છે ?

ગુજરાતમાં શિક્ષણ લોન મળતા હશે જેને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે. આ લોન માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કોઈપણ સરકારી બેંક અથવા વિત્તીય સંસ્થા જેવાકે હાજર છે. વિદ્યાર્થીઓ આ લોન માટે આવી જ સરકારી બેંકો કે વિત્તીય સંસ્થાઓની શાખાઓમાં જાણી શકે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ શિક્ષણ લોન માટે યોગ્યતા પૂરી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક નિબંધનો પણ પૂર્ણ કરવાની જરૂર નથી. કોઈપણ ગુજરાતમાં બસતી હોય તો તેને આ લોનની મદદ મળી શકે છે

Educational Study Loan Gujarat 2023 માં કેટલી લોન મળે છે ?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ શિક્ષણ લોનની રકમ વિદ્યાર્થીની યોગ્યતા અનુસાર હોય છે. લોનની રકમ વિવિધ વિત્તીય સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ શરતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. આમ તૌર પર, શિક્ષણ લોન માટે પ્રદાન કરાયેલ રકમ વિદ્યાર્થીની યોગ્યતા નું આધાર લેતી હોય છે, જે વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયો કે સ્કૂલો વિશે હોઈ શકે છે.

એજ્યુકેશન લોન માપદંડ શું જરૂર હશે

 • વિદ્યાર્થી ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • વિદ્યાર્થીએ ભારત અથવા વિદેશમાં માન્યતા પ્રાપ્ત કૉલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
 • વિદ્યાર્થીનો શૈક્ષણિક રેકોર્ડ સારો હોવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીની કૌટુંબિક આવક ધિરાણકર્તાના પાત્રતા માપદંડને પૂર્ણ કરતી હોવી જોઈએ.
 • કેટલાક કિસ્સાઓમાં, બાંયધરી આપનારની જરૂર પડી શકે છે.

Educational Study Loan Gujarat ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જરૂર પડે

 1. પ્રમાણપત્રો જેવાકે જન્મની તારીખ, શિક્ષણ પરીક્ષાની રીત અને પાસે કરેલી શિક્ષાની વિગતો જેવા પ્રમાણપત્રો
 2. આયકર રિટર્નની કાપી અથવા સ્લિપ
 3. પરિવારના સભ્યોના પ્રમાણપત્રો
 4. આધાર કાર્ડ
 5. વિદ્યાર્થીનું બેંક એકાઉન્ટ નંબર અને પાસબુક
 6. શિક્ષણ સંસ્થાનું પ્રવેશ પત્ર
 7. વિવિધ પ્રમાણપત્રો જેવાકે નિવાસનું પ્રમાણપત્રો

Educational Study Loan Gujarat કેવી રીતે આવેદન કરવું

શિક્ષણ લોન માટે આવેદન કરવા માટે નીચે આપેલ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જોઈએ:

 1. શિક્ષણ લોન માટે લોન પ્રદાતાના ઓફીસ માં જાઓ અથવા ઓનલાઇન આવેદન પૂર્ણ કરો.
 2. ઓફિસમાં જવાથી પહેલાં, શિક્ષણ લોન પ્રદાતા દ્વારા આપેલ ફોર્મ ભરો અને સંપૂર્ણ ડૉક્યુમેન્ટ્સ જમા કરો.
 3. આવેદનને સિસ્ટમમાં સબમિટ કરો.
 4. પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા પછી, લોન પ્રદાતા દ્વારા લોનની મંજૂરી મળશે અને સ્વીકાર્ય હોય ત્યારે લોનનો પેમેન્ટ શરૂ થશે.

લોન મળશે કે નહીં તે નિર્ધારણ કરવા માટે શિક્ષણ લોન પ્રદાતાના ઓફીસમાં સંપર્ક કરવો જરૂરી

નિષ્કર્ષ

ભારતમાં એજ્યુકેશન લોન્સે નાણાકીય અવરોધોનો સામનો કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણને વધુ સુલભ બનાવ્યું છે. એજ્યુકેશન લોન માટે અરજી કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરવા અને જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા આવશ્યક છે. વિવિધ અભ્યાસક્રમોને અનુસરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ પ્રકારની એજ્યુકેશન લોન ઉપલબ્ધ છે. શિક્ષણ લોન વિવિધ લાભો પ્રદાન કરે છે, જેમ કે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંબંધિત તમામ ખર્ચાઓ, કર લાભો અને લવચીક ચુકવણી વિકલ્પો.

FAQ

શૈક્ષણિક સ્ટડી લોન માટે કેટલી સુવિધાઓ છે?

ANS :- શૈક્ષણિક સ્ટડી લોન ગુજરાત સરકાર દ્વારા મંજુર થયેલ છે જે છાત્રો અને વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે સુવિધા પૂરી કરે છે. લોનની રકમ છતાં લોન પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીની ફી અને ખર્ચોને પૂરી કરવા માટે ઉપયોગી છે.

શૈક્ષણિક સ્ટડી લોન માટે યોગ્યતા કેવી રીતે મેળવવી જોઈએ?

ANS :- શૈક્ષણિક સ્ટડી લોન માટે યોગ્યતા મેળવવા માટે, વિદ્યાર્થીને પાસ કરેલ કોઈપણ સરકારી પ્રમાણપત્ર હોઈ જોઈએ. તેની વિસ્તૃત યાદી સરકારના ઓફિસમાં ઉપલબ્ધ હશે

લોન ( Loan ) લેવા માટે ★ Click Here
પૈસા( Money ) કમાવા માટે ★ Click Here
લોન યોજના ★ Click Here
App માટે ★ Click Here
હોમ પેજ ★ Click Here

Hey, My Name is Paresh Thakor From Banaskatha, Gujarat & I Have Been Blogging Since 2 Years Ago. I Have 75+ Websites Which I Manage by Myself.

Leave a Comment