જન્મ અને મરણનું પ્રમાણપત્ર હવે ઘરે બેઠા કાઢો

જન્મ અને મરણનું પ્રમાણપત્ર હવે ઘરે બેઠા કાઢો : રાજ્ય સરકારે વ્યકિતઓ માટે જન્મ અને મુત્યુ પ્રમાણીકરણ સરળ બનવવા માટે ઇકેરેક્ટર નામનો વેબ – આધારિત ગેટવે બંદ કર્યા છે . જન્મ અને મુત્યુ નિદર્શન 1969 હેઠળ દરેક વ્યકિતના જન્મ અને મુર્ત્યુંની નોંધણી ફરજીયાત છે . આ પોસ્ટમાં આપણે ઘરે બેઠા જન્મ અને પાસિંગની ઘોષણા ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની સૌથી નિપુણ પદ્ધતિ પર દેતા મેળવીશુ .

જન્મ અને મુર્ત્યું ઉદાહરણ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ ઘરે બેઠા

જે લોકોને આ પ્રામીકરણ મેળવવાની જરૂર છે તેઓએ પ્રથમ વેબ – આધારિત એટ્રીમાં નોંધણી કરવાની જરૂર છે જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જન્મ અને મુત્યુના રેકોર્ડ માટે શરુ કરવામાં આવી છે . નોંધણી અપેક્ષિત દરેક સુક્ષમતાને ભરવાના પગલે કનેક્શન ખોલીને તમારા બહુમુખી નંબર અથવા ઇમેઇલ પરથી કનેશન મોકલવામાં આવશે . તમે જન્મ અથવા મુતર્યુ પ્રમાણીકરણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો .

વેબ પર જન્મ પ્રમાણીકરણ ડાઉનલોડ કરો

જન્મની ઘોષણા એ વ્યકિતનું યોહ્ય વ્યકિતત્વ મેળવવાનું પ્રમાણભૂત સમર્થન છે . બોસ પાદરી વિજય રૂપાએ ઈ વ્યકિતત્વ નામની એડમિનિસ્ટ્રેશન સાઈડ મોકલી આપી જેથી વ્યકિતઓને વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં ઘરે બેઠા અને દબાણ વગર નફો મેળળવા માટે સશક્ત કરી શકાય છે . આ પ્રવિશ દ્વારા વ્યકિતઓ વેબ પર જન્મ પસાર થતા પપ્રમાણીકરણ મેળવી શકે છે . તે છાપવાનું વલણ ધરાવે છે .

વેબ પર જન્મ ઘોષણા કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી ?

વેબ પર જન્મ સમર્થન ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે ખરેખર એપ્લિકેશન નંબર અથવા બહુમુખી નંબર મેળવવા માંગો છો. એપ્લિકેશન નંબર જન્મ નોંધણીના સમયે આપવામાં આવેલા બહુમુખી નંબર પરથી મોકલવામાં આવશે અને સમાન નુંબર સર્મથન ડાઉનલોડ કરવા માટે મૂલ્યવાન હશે તેથી તેને સુરક્ષિત કરો .

વેબ પર ગુજરાત બર્થ એન્ડૉઝરમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો

જન્મની ઘોષણા એ વ્યકિતનો અને ઉમરને દર્શવવા માટે અત્યન્ત મદદરૂપ અહેવાલ છે . જન્મની ઘોષણા સામાન્ય રીતે જાહેરાત દ્વારા વ્યકિતના વિશ્વના પરિચયના સમયે આપવામાં આવે છે . જન્મ સ્થળ અને વાલીઓના નામની નોંધ કરે છે . જન્માન 21 દિસવમાં જન્મની નોંધણી કરાવવી પ્રમાણીકરણ સરળતાથી ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી સહકાય છે

જન્મ અને મૃત્યુ ઉદાહરણ ઘરે બેઠા ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો

  • સૌપ્રથમ ઓથોરિટી સાઈડ eolakh.gujarat.gov.in નું મુલાકાત લો
  • પાકી તે સમસ્યે ડાઉનલોડ ઘોષણા બટન પર ક્લિક કરો
  • નવા પુષ્ઠમાં જન્મ – મુર્ત્યું ની પસંદગી પસંદ કરો
  • પછી એપ્લિકેશન નંબર અથવા બહુમુખી નંબર અને જન્મ વરશ દાખલ કરો
  • અંતે સોઢા માહિતી બટન પર સ્નેપ કરો અને જન્મ અથવા મુર્ત્યું પપ્રમાણીકરણ પીડીએફ રેકોર્ડ ડાઉનલોડ કરો અને તેને થોડો સમય માટે સાચવો .
  • તેવી જ રીતે વાંચો – તમારા ID પર કેટલા સિમ ડાયનેમિક છે

નોંધપાત્ર જોડાણો

જન્મ ડિઝાઇન ડાઉનલોડ માટે અહીં ક્લિક કરો
પાસિંગ ઉદાહરણ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – ઘણી વખતે કેટલાક દબાવતા મુદાઓની સ્પષ્ટતા

શું જન્મ ડિઝાઇન વેબ પર ડાઉનલોડ કરી શકાય છે ?

નોંધણી પછી આપેલ એપ્લિકેશન નંબર અથવા પોર્ટેબલ નંબર પરથી જન્મ સમર્થન ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકાય છે .

વેબ પર જન્મ ડિઝાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટેની સાઈડ કઈ છે ?

eolakh.gujarat.gov.in પર જઈને જન્મ અને મુર્ત્યુનું સમર્થન ડાઉનલોડ કરી શકાય છે

આ પણ વાંચો કામ લાગે એવું છે . નીછે ટેબલ જોવો 👇👇👇

રોજ નું નવું ન્યુઝ પેપેર 👉ક્લિક કરો
રોજ ક્વિઝ આપી 👉ક્લિક કરો
બધી માહિતી માટે હોમ પેજ જાઓ 👉ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાઓ 👉ક્લિક કરો

આ પોસ્ટ કેવી લાગી નીચે કોમેંટ કરવાનું ભૂલતા નહિ રોજ ભરતી યોજના અને ગુજરાત ના કોઈપણ સમાચાર માટે આપણી વેબસાઈડ એટલે smgujarati.in ની મુલાકાત લેતું રેવું ધન્યવાદ

Leave a Comment