ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 સૂચના ભારતીય કોસ્ટ ગ્રાડ ભારતીય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે .

સંસ્થાનું નામ ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ
પોસ્ટ નું નામ પોસ્ટ્સ આસિસ્ટન્ટ કમાડન્ટ ( AC ) અને અન્ય પોસ્ટ્સ
ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા 71
જોબ કેટેગરી કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન મોડ
અરજીની શરૂઆતની તારીખ 07 મી સપ્ટેમ્બર 2022
જોબ સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં
સતાવાર વેબસાઈડ
indiancoastguard.gov.in

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 લાયકાત માટે સુ જરૂર છે ?

સામાન્ય ફરજ –

 • ઉમદાવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટી સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કરવી જોઈએ

કોમર્શિયલ પાયલોટ એન્ટ્રી ( CPL – SSS ) –

 • 12 મુ વર્ગ વર્તમાન / માન્ય વાણિજિયક પાયલટ લાઇસન્સ ( CPL )

ટેક્નિકલ ( મિકેનિકલ ) , ટેક્નિકલ ( ઇલેક્ટ્રિકલ – ઈલિક્ટ્રોનિક્સ )

 • ઉમેદવારો માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટી ડિગ્રી ( એન્જીનીયરીંગ ) પૂર્ણ કરવી જોઈએ .

કાયદામાં પ્રવેશ

 • ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટી ડિગ્રી ( કાયદો ) પૂર્ણ કરવી જોઈએ

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 પસંદગી કેવી કરી થાય તેની પ્રક્રિયા

 • કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી ( સ્ટેજ – 1 ) કોમ્પ્યુટરાઈઝ કોગ્રીટિવ બેટરી ટેસ્ટ અને પિક્ચર પરસેપશન અને ચર્ચ ( સ્ટેજ – II ) ટેસ્ટ , ગ્રુપ ટાસ્ક અને ઇન્ટરવ્યૂ ( સ્ટેજ II ) તબીબ પરીક્ષા ( સ્ટેજ – IV ) ઈન્ડેક્સન ( સ્ટેજ – V )

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 નો પગાર

 • પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને રૂ 56,100 /- પ્રતિ મહિને

અરજી ફીસ

 • અન્ય તમામ ઉમેદવારો રૂ.250 /-
 • SC / ST ઉમેદવારો શૂન્ય

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ્સ ભરતી 2022 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

 • ઉમેદવારોને ઓનલાઇન મોડ દ્વારા અરજી કરી શકે છે
 • ઓફીસીઅલ વેબસાઈડ https://indiancoastguard.gov.in પર જાઓ અને સૂચના ડાઉનલોડ કરો .
 • કોઈપણ ઓનલાઇન અરજી ભરો
 • બધી સઁબઁધિત દસ્તાવેજો જોડો
 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07-09-2022
 • કોઈપણ અન્ય એપ્લિકેશન સ્વીકારવામાં આવશે નહીં

આ ભરતી માટે ઓફિશ્યિલ સૂચના ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઇન અરજી કરો અને ઓફિશ્યિલ વેબસાઈડ : અહીં ક્લિક કરો

બીજી પોસ્ટ વાંચો : સરકારી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022

1 thought on “ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022”

Leave a Comment