ગુજરાત સાયબર ક્રાઇમ ભરતી 2022 | cyber crime gujarat recruitment

સાઇબર ક્રાઇમ માટે ભરતી ગુજરાત 2022

સાઇબર ક્રાઇમ
પોસ્ટનું નામ ટેકનીકલ એક્સપોર્ટ
કુલ જગ્યાઓ 35
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
છેલ્લી તારીખ 09-09-2022

શિક્ષણિક લાયકાત ( Educational Qualification )

ઉમેદવાર Msc It સિક્યુરિટી / Msc ડિજિટલ ફોરેનીક્સ Msc સાયબર સિક્યોરિટી ? BE અથવા E & C / Be માં અથવા બં Tech in Computer science – Be અથવા બં . Tech સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી . અથવા IT / Information Communication Technology માં સંગ્રહ સંસ્થા લાયકાત ધરાવતી હોવી જોઈએ .

અનુભવ Experince

  • સાઇબર સિક્યોરિટી અથવા ડિજિટલ ફોરેન્સિક અથવા સાઇબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિંગમાં ઓછામાં ઓછો 02 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ
  • થી ડિજિટલ ફોરેન્સિક / સાઇબર સિક્યોરિટી કોર્સ પૂર્ણ કરેલ હોય તેમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે
  • સરકાર માન્ય સંસ્થા અથવા સરકાર સંગ્રહ સંસ્થા
  • ગુજરાત રાજ્યના તમામ શહેરો – જિલ્લોમાં ફરજ પર રહેશે
  • ગુજરાતી , હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં નિપુણતા જરૂરી છે
  • સી.સી.સી. કમ્પ્યુટર સમકક્ષ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે

પગાર selery

  • રૂ 25,000 /- માસિક નિશ્ચિત

કેવી રીતે અરજી કરવી ? ( How To Apply )

અરજી ફ્રોમ કરારની બીડ અને શરતોનો નમૂનો 30-08-2022 થી 09-09-2022 સુધી ઓફિશની વેબસાઈડ cidcrime.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે .

તારીખ 09-09-2022 સુધીમાં ” પોલીસ મહાનિદ્શક સી.આઈ .ડી ને જરૂરી પ્રમાણપત્રો નકલો સાથે સંપૂર્ણ વિગતો સાથે ભરેલ અરજી ફ્રોમ . ક્રાઇમ એન્ડ રેલવે ઓફીશ , સેક્ટર -18 , પોલિશ ભવન , ચોથા માલ , જી. આર. ગાંધીનગર – 382018 ” આજી.પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાનું રહેશે

મહાવપૂર્ણ તારીખ અને સૂચના

  • છેલ્લી તારીખ : 09-09-2022
  • સૂચના જાહેરાત વાંચો : ક્લીક

આમારી બીજી પોસ્ટ : જીએમડીસી ભરતી 2022

આપનો આભાર કે તમે અહીં સુધી આવ્યા મિત્રો અમને આશા છે કે તમને આ પોસ્ટ માંથી કૈક સારું મળ્યું હશે મિત્રો આમારી સાઈડ એટલે કે smgujarati.in પર તમને સરકારી ભરતી , સરકારી યોજના , ગુજરાતી માં ટેક્નિકલ ટીપ , ગુજરાતી માં ન્યુઝ અને મિત્રો ગુજરાતી કોઈ પણ સરકારી ભરતીમાં પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રેશ્નો ની ક્વિઝ આ વેબસાઈડ પર જોવા મળશે . તો તમારે ઝડપી ઉપડૅટ રેવામાં માટે અમે નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવેલ છે તો તેમાં જોઈન થયી જાઓ અને ફાસ્ટ માહિતી મેળવો આભાર.