ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી 2022

India Post Payment Bank Recruiment 2022

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ ( IPPB ) એ AGM DGM -મેનેજર – વરિષ્ઠ મેનેજર – ચીફ મેનેજર કમ્પલયાયન્સ ઓફિસર અને વગેરેની 13 જગ્યઓ માટે 24-09-2022 પહેલા પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ભરતી માટે એક સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે . 2022 નીચે આપેલ IPPB ભરતી 2022 વિષે વિગતો માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક ભરતી – India Post Payment Bank Recruiment 2022

પોસ્ટનું નામ -Post Name🏤

 • વિવિધ

ખુલ ખાલી જગ્યા – Total Vacancies💼

 • 13

શૈક્ષણિક લાયકાત Educational Qualification 🎓

 • IPPB ભરતી માટે લઘુતમ શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ ગ્રેજયુસન – એન્જીનીયરીંગ – ફાર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કમ્પપ્યુટર સાયન્સ MCA – MBA – CAPG ડિગ્રી ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કમ્પ્યુટર સાન્યસ વગેરેમાં છે

ઉંમર મર્યાદા Age Limit👵

 • મેનેજર માટે વય મર્યાદા = 23 થી 35 વર્ષ
 • સિનિયર મેનેજર = 26 થી 35 વર્ષ
 • ચીફ મેનેજર = 29 ઘી 45 વર્ષ
 • આસીસન્ટ જનરલ મેનેજર – ડીજીએમ- પોગ્રામ – વેન્ડર મેજેર = 35 થી 55 વર્ષ
 • મુખ્ય અનુપાલન અધિકારી 38 થી 55 વર્ષ
 • આંતરિક લોકપાલ = 65 વર્ષથી વધુ નહીં

પગાર ધોરણ Pay scale 💸

 • પસંદ કરેલ ઉમેદવારોને રૂ. 36,000- થી 3,50,000 અકિકરૂ પગાર
 • વધુ વિહતો માટે જાહેરાત તપાસો

અરજી ફી Application Fee💳

 • અન્ય તમામ શ્રેણીઓ માટે રૂ . 750/-
 • Sc – St – PWD ઉંડેવારો મારે રૂ 150/-
 • ચૂકવણીઓ માત્ર ઓનલાઇન મોડ સ્વીકારવામાં આવે છે

કેવી રીતે અરજી કરવી How to Apply 💻

 1. ભરતી ની પોતાની વેબસાઈડ www.ippbonline.com ની મુલાકાત લો
 2. IPPB /HR /RECT./2022-23/02 જાહેરાત શોધો સૂચના પર ક્લિક કરો
 3. ખુલતી જાહેરાત વાંચો અને તેમની યોગ્યતા તપાસો
 4. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમદેવારો ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરો
 5. ઉમેદવારો ચુકવણી પછી તમારી વિગતો યોગ્ય રીત દાખલ કરે છે
 6. એપ્લિકેશન ફ્રોમ સબમિટ કરતા પહેલા વપરાશકર્તા તેમની અરજી પૂર્વલોકન કરવું આવશ્યક છે
 7. ભાવિ પત્રવ્યવહાર માટે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
છેલ્લી તારીખ Last Date24-09-2022
જાહેરાત Advertisementઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરો Apply Onlineઅહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો કામ લાગે એવું છે . નીછે ટેબલ જોવો 👇👇👇

રોજ નું નવું ન્યુઝ પેપેર 👉ક્લિક કરો
રોજ ક્વિઝ આપી 👉ક્લિક કરો
બધી માહિતી માટે હોમ પેજ જાઓ 👉ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાઓ 👉ક્લિક કરો

Leave a Comment