ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા માટે સૌથી વધુ IPM બુક

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઇએમપી બુક : મિત્રો જો તમે ગયા અઠવાડીયે જ ફોરેસ્ટ ગાર્ડની ફ્રોમ ભર્યું હોય , તો હું આશા રાખું છું કે તમે બધાયે પરીક્ષાની તૈયારી શરુ કરી દીધી હાથે, આજે અમે તમને એક એવા પુસ્તક વિષે માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ જે ફોરેસ્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિભાગ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે , જેમાંથી પરીક્ષામાં ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી શકાય છે .

આ પણ વાંચો : સેંટ્રલ રેલવે ભરતી જાહેરાત

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા માટે સૌથી વધુ IMp બુક

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા પેટર્ન 2022

ક્રેડિટ બાય : માહિતીએપ

આ પણ વાંચો : ઓએનજીસી ભરતી 2022

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા સિલેબસ 2022

વન્યજીવન પ્રશ્ન ફ્રોમ
પુસ્તક ડાઉનલોડ કરો :
અહીં ક્લિક કરો
ધોરણ 3 પાસ અને 10 પાસ
માટે ભરતી શોધો
અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment