પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022

પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022 : ગુજરાત સરકારે પશુપાલકો પશુધન સહાય યોજના 2021 શરુ યોજના સરકાર ગાય અથવા ભેંસનો પુષ્ટિક પશુ આહાર આપવા માટે પશુપાલકોને નાણાકીય સહાય પુરી પાડશે. જયારે તેમની ગાય અથવા ભેંશ વાછરડા જમણ આપે ત્યારે 1 મહિના માટે ખોરાકની રકમ પર 50% છૂટ આપવામાં આવશે

પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022

આ પણ વાંચો : PUC પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત સરકાર સખ્ય તેલ વધુ પ્રાણીઓને ઉછેર કરીને રાજ્યના પશુ પાલકોને આતનીર્ભર ભાવવાની યોજના ધરાવે છે . જેના માટે ગુજરાત સરકાર પશુ આહાર કે જે પશુઓનો મુખ્ય ખિરક છે તેની ખરીદી પર સીધી શે પુરી પાડશે. જેથી પશુપાલકો તેમના પશુઓની સારી સંભાળ રાખી શકે.

પશુ ખાણ સહાય યોજના ઉદેશ્ય

ગુજરાત સરકાર વધુ પશુપાલન કરીને રાજ્યના પશુપાલને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું આયોજન કરી રહી છે. જેના માટે ગુજરાત સરકાર પશુ આહાર કે જે પશુઓ માટે મુખ્ય ખોરાક છે તેની ખરીદ પર સીધી સહાય પુરી પાડશે. જેથી પશુપાલકો તેમના પશુઓની સારી સંભાળ રાખી શકે.

Ikhedut પોટર્લ

યોજનાનું નામ પશુ ખાન સહાય યોજના
ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
ઉદેશ્ય પશુપાલને 150 કિલો પશુ આનાજની 50%
સબસીડી આપવામાં આવે છે
લાભાર્થી ગુજરાત પશુપાલન
સહાયની રકમ પશુ આહારની ખરી પર 50% સહાય

આ પણ વાંચો : ઘરે બેઠા પૈસા કમાઓ

પશુ ખાણ સહાય યોજના પશુધન ખાણકામ સહાય માટેની પાત્રતા

 • અરજદાર ખેડૂત અથવા પશુપાલક હોવો જોઈએ
 • પશુપાલક પાસે ગાય , ભેંસ અને અન્ય પ્રાણીનો હોવોઆ જોઇએ
 • પશૂપાકોની ગાયો અને ભેંસોને નસબંધી કરાવવી જોઈએ
 • અરજદાર દૂધ મંડી સભ્ય હોવા જોઈએ
 • પશુપાલક લાભાર્થી આર્થિક એઈટ નબળો , અનુસૂચિત જાતિ , અનુસૂચિત જાણ જાતિ અને સામાન્ય જાતિઓને લાભ થશે
 • I Khedut હેઠળ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, લાભાર્થી અગાઉ ક્યારે લેવામાં આવ્યો હતો તેની વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.
 • આ યોજના માટે khedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે

પશુ ખાણ દાન યોજના માટે દસ્તાવેજ

 • ikhedut પોર્ટલ દ્વારા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2021-2022 વિવિદ સરકારી યોજનાઓ માટેની ઓનલાઇન અરજી શરુ કરવામાં આવી છે . આ યોજના લાભ લેવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે .
 • પશુપાલકે ઢોર ત્યજી દીધા હોવા જોઈએ
 • દૂધ મંદીમાં કાઉન્સિલર હોવો જોઈએ
 • રેશન કાર્ડની ઝેરોક્સ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ પ્રમાણપત્ર
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગન્તા સંબન્ધિત પ્રમાણપત્ર ( જો કોઈ હોય તો )
 • પશુપાલનું આધાર કાર્ડ

આ પણ વાંચો : માત્ર 210 રૂપિયા જમા કરાવીને દર મહિને 5000 રૂપિયા મેળવો

પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022

 1. અરજદારે પહેલા ” Google સર્ચ માં ” Ikhedut લખવું પડશે.
 2. જેમાં https://ikhedut.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરવી khedut વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી ” પશુપાલન યોજનાઓ ” ખોલવી
 3. પશુપાલન યોજજનાં ખોલ્યા પછી વિવિધ યોજનાઓ દેખાશે
 4. જેમાં તમારી જ્ઞાતિ અનુસાર ” પશુપાલન પશુધન માટે ખાન ખરીદવાની શહય માં અરજી કરો “
 5. આહલ શું તમે રજિસ્ર્ટડ અરજદાર પશુપાલક છો. ? જેમાં જો તે આગાઉ નોંધાયેલા હોય તો હા અને જો ના ન હય તો આગળની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે
 6. જો પશુપાલક રજિસ્ર્ટડ કારવ્યું હોય તો આધાર કાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર દાખલ કર્યા બાદ કેપ્ચા ઇમેજ સબમિટ કર્યા બાદ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે
 7. જો પશુપાલન લાભાર્થી પોટર્લ ખેડૂત પર નોંધાયેલ ન હોય તો ઓનલાઇન અરજી ના પસંદ કરીને કરવાનું રહેશે
 8. ખેડૂત દ્વારા તમામ માહિતી કાળજીપૂર્વક ભર્યા પછી એપ્લિકેશન સાચવો . લાભાર્થી તેની અરજીની વિગતો પતસવી પડશે અને અરજીની પુષ્ટિ કરવી પડશે. અરજી વિગતો તપાસવી પડશે અને અરજીની પુષ્ટિ કરવી પડશે. અરજી કર્મ્ફ થયા પછી એપ્લિકેશન નમબેરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો કરવામાં આવશે નહીં
 9. પશુ અરજીના આધારે પ્રિન્ટ મેળવી શકે છે
ઓનલાઇન અરજી કરો : અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો : આજનું રાશિફળ જાણી

સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ

Leave a Comment