તલાટી મોડેલ પેપર 01

તલાટી મોડેલ પેપર 01

Talati Model Paper 01 | Talati Model Paper 01 : Talati Recruitment 2022 was announced by Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) whose written exam will be held on 29-01-2023,

Talati Model Paper 01

જે મિત્રો તલાટીની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમના માટે આ મોડેલ પેપર ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક ક્યાંથી લેવામાં આવે છે?

(A) રણકુંભાના વિજય સ્તંભ પરથી

(B) વારસાણી ખાતેના સારનાથ સ્તંભ પરથી

(C) જલિયાવાલા બાગ ખાતેના લોખંડના સ્તંભ પરથી

(D) જૂનાગઢના અશોક શિલાલેખમાંથી

હળવદ તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે?

(A) અમદાવાદ

(B) રાજકોટ

(C) મોરબી

(D) સુરત

પાવર પોઈન્ટની સ્લાઈડમાં __ ઉમેરી શકાય?

(A) અવાજ

(B) સમય

(C) આકૃતિ

(D) તે બધા

કેટલા ટકા પાણી ધરાવતા ઇથેનોલના દ્રાવણને રેક્ટિફાઇડ અર્ક કહેવામાં આવે છે?

(A) 10%

(B) 7%

(C) 5%

(D) 12%

ટ્રાન્ઝિસ્ટરની શોધ _ વર્ષમાં થઈ હતી?

(A) 1984

(B) 1956

(C) 1948

(D) 1965

આ પણ વાંચો : ભારતીય પોસ્ટ સર્કલ ભરતી જાહેરાત 2022

પેન ડ્રાઇવને કોમ્પ્યુટર સાથે જોડવા માટે કયા પોર્ટનો ઉપયોગ થાય છે?

(A) USB

(B) COM1

(C) LPI 1

(D) તે બધા

મેઘધનુષ્યની રચનામાં પ્રકાશની કઈ ઘટના ભૂમિકા ભજવતી નથી?

(A) રીફ્રેક્શન

(B) પરાવર્તન

(C) શોષણ

(D) વિભાજન

આ પણ વાંચો : DNH વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

મનુષ્યમાં પેટની દિવાલમાં કેટલા પ્રકારની નળીય ગ્રંથીઓ હોય છે?

(A) 3

(B) 1

(C) 2

(D) 4

આ પણ વાંચો : એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી 2022

ભારતમાં ‘થિયોસોફિકલ સોસાયટી’ની સ્થાપના કોણે કરી હતી?

(A) સ્વામી વિવેકાનંદ

(B) બાલ ગંગાધર તિલક

(C) મહર્ષિ અરવિંદ

(D) એની બેસન્ટ

તલાટી મોડેલ પેપેર 50+ PDF અહીંથી ડાઉનલોડ કરો
સરકારી ભરતી તપાસો અહીથી ક્લિક કરો
સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ

Leave a Comment