કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022

કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022: કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ (કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ) એ તેની અધીકૃત વેબસાઈટ પર કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી નોટિફિકેશન 2022 પ્રકાશિત કરી છે ,જે http ://www .coconutboard .gov .in પર મળી શકે છે .

સંસ્થા :

 • કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ

પોસ્ટ :

 • A ,B અને C જૂથો

ખાલી જગ્યાઓ :

 • 77

ગ્રેડ :

 • સરકારી નોકરી

નોંધણી સરું થાય છે :

 • 25નવેમ્બર 2022

અરજી કરવાંની છેલ્લી તારીખ :

 • 25 ડિસેમ્બર 2022

અરજી પ્રક્રિયા :

 • ઓનલાઇન

કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ:

https://www.coconutbord.gov.in

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર વેબસાઈટ :અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરો :અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર સૂચના :અહીં ક્લિક કરો

મહત્વની તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ :25/12/2022

વેકેન્સી સ્પેસિફિક કોકોનટ ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022

 • કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી સૂચના 2022 એ ગ્રુપ A ,B અને C ની જગ્યાઓ ભરવા માટે 77 ખાલી જગ્યાઓ છોડી છે.

પોસ્ટનું નામ પોસ્ટ

 • નાયબ નિયામક (વિકાસ) -05
 • નાયબ નિયામક (માર્કેટિંગ)-01
 • મદદનીશ નિયામક (વિકાસ)-01
 • મદદનીશ નિયામક (વિદેશ વેપાર)-01
 • મદદદનીસ નિયામક(માર્કેટિંગ)-01
 • આંકડા અધિકારી -01
 • વિકાસ અધિકારી -01
 • વિકાસ અધીકારી (ટેક્નોલોજી)-02
 • વિકાસ અધિકારી(તાલીમ)01
 • માર્કેટીંગ પ્રમોશન ઓફિસર -01
 • માસ મીડિયા ઓફિસર -01
 • આંકડાકીય તપાસકર્તા -02
 • ડેપ્યુટી એડિટર -02
 • રસાયણશાસ્ત્રી -01
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ।। -03
 • ઓડિટર -01
 • પ્રોગ્રામર -01
 • ફ્રૂડટેકનોજિસ્ટ –01
 • માઇક્રોલોજિસ્ટ -01
 • સામગ્રી લેખક-કમ પત્રકાર -01
 • પુસ્તકાલય અને માહિતી સહાયક -01
 • ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ -05
 • વિસ્તાર અધિક્કારી -09
 • જુનિયર સ્ટેનનોગ્રાફર -07
 • હિન્દી ટાઈપિસ્ટ -01
 • નીચલા વિભાગોનો કારકુન –14
 • લેબોરેટરી મદદનીશ -02
 • કુલ 77

યોગ્યતાના માપદંડ

કોકોનટ ડેવલોપેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022 ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોએ તમામ પાત્રતા જરૂરિયાતોથી વાકેફ હોવા જોઈએ.ઉમદવારો ઉપર લિંન્ક કરેલ અધિકૃત પીડીએફ દરેક પદ માટેની શૈક્ષણિક આવસ્યકતાઓ જોઈ શકે છે .

ઉંમર મર્યાદા

પોસ્ટ વય મર્યાદા

 • SN 1-2:40 વર્ષથી વધુ નહિ
 • SN 3-5:35 વર્ષ થી વધુ નહિ
 • SN 6-22:30 વર્ષ થી વધુ નહિ
 • SN 23-27:27 વર્ષ થી વધુ નધી

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઓનલાઇન પરીક્ષા
 • ઈન્ટરવ્યું રાઉન્ડ

અરજી ફી

 • અરજીની કિંમત ફક્ત ઓનલાઇન નેટ બ્રેકીંગ /ક્રેડિટ કાર્ડ /ડેબિટકાર્ડ નો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન ચુકવવી આવશ્યક છે દરેક શ્રેણી માટેની અરજી ફ્રી નીચે સૂચિબદ્ધ છે

ગ્રેડ ફી

 • યુઆર/ઓબીસી રૂપિયા :300/-
 • SC /ST /PWBD /ESM /સ્ત્રી ;સુન્ય

ઓનલાઇન અરજી કરો

સરકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં દર્શાવેલ સીધી લિંક દ્વારા કોકોનટ ડેલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022 માટે અરજી કરી શકે છે કોઈપણ મુશ્કેલી ઘટાડવા માટે બધા ઉમેંદવારોએ 25મી ડિસેમ્બર, 2022 પહેલા તેમની અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. કોકોનટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022 માટેની ઓનલાઈન અરજી લિંક નીચે આપેલ છે.

કોકોનેટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી

કોકોનેટ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઈટ ie@http://www.cocnutbord.gov.in પર જાઓ.

 • તે પસી સત્તાવાર નાળિયેળ વિકાસ બોર્ડ ભરતી 2022 સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચો .
 • પછી લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારે અરજીમાં વિનંતી કરેલ તમામ માહિતી યોગ્ય રીતે ભરવાની રહેશે. તમારા જરૂરી દસ્તાવેજોનો ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.
 • તમારી શ્રેણીને અંનુરૂપ એપ્લિકેશનની કિંમત ચૂકવો.
 • અરજી ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી તેની પ્રીન્ટઆઉટ લો.

Leave a Comment